Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η  R.A.C. Διαφημιστική είναι μια σύγχρονη, δυναμική εταιρεία που παρακολουθεί όλες τις νέες εξελίξεις και παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες που ενώνουν τις δυνάμεις της επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Iδέες που ξεπερνούν τα όρια της διαφήμισης και οδηγούν σε ξεχωριστή στρατηγική και την εφαρμογή της σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.

Προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών και διατηρώντας παράλληλα μια εξαιρετική προσωπική σχέση με το πελατολόγιο της. Έτσι, κάθε πελάτης απολαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα «μέτρα» του, έχοντας την αίσθηση αποκλειστικής συνεργασίας με τη διαφημιστική του εταιρεία.